Velkommen til Helsingør~Bussen

På grund af nye covid 19 restriktioner vil der være ændringer i vores aktiviteter.
På bestyrelsesmøde den 29. oktober tager bestyrelsen stilling til de ændrede forhold, og melder ud kort efter.
 
Fredagsbar hver fredag fra kl. 19:30 til ??:?? 
Normalt åbent, men med begrænsning på 10 personer.
 
Banko den 25. oktober bliver gennemført ud fra de "gamle" restriktioner, men med mere udluftning i lokalet.