Udfasning af restriktionerne

Skrivelse fra Boliggården

Genåbning af Helsingør-Bussen

Så kommer den nyhed vi har ventet på.
UDDRAG AF NOTAT – FOLKETINGETS AFTALE OM YDERLIGERE UDFASNING AF RESTRIKTIONER MV. FRA DEN 11. JUNI 2021
 
Krav om mundbind/visir ophæves
Kravet om mundbind/visir ophæves mandag den 14. juni, på alle områder der vedrører Boliggården.
Boliggården kan herefter ikke stille krav om brug af mundbind i forbindelse med aktivitet i forenings lokalerne, det står dog fortsat frit for, at anvende mundbind, hvis man selv ønsker dette.
 
Coronapas.
Kravet om Coronapas ophæves løbende henover sommeren. For Boliggården er to datoer vigtige i denne fase:
14. juni: Krav om Coronapas ophæves for ”fritids- og foreningsaktiviteter, altså beboeraktiviteter og boligsociale aktiviteter.
 
 
Afstandskrav og arealkrav
For så vidt angår møder mv. hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned (møder i beboerdemokratiet), ophæves arealkrav og afstandsanbefalingerne den 15. juli.
 
Forbehold.
Folketingets aftale er skrevet med visse forbehold for corona situationens udvikling henover sommeren. Der kan derfor løbende ske ændringer og justeringen af aftalen, som påvirker Boliggårdens arbejdsområder.
Det er noget der virkelig glæder bestyrelsen, at vi nu for alvor kan komme igang med vores normale aktiviteter.