Bestyrelsesmedlem Stig Dencker

Valgt i perioden 2021-2023

Medstifter af foreningen Helsingør-Bussen 
Konstitueret til følgende opgaver.

Næstformand
Varetager opgaven, med at supplere og hjælpe til med de opgaver der er pålagt formanden.
Fungerer, som formand, i dennes fravær.

Intern og ekstern kommunikation.

Facebook.
Administrator på Foreningens 2 facebook grupper.

Ferielotteri
Administrerer ferielotteriet ud fra gældende regler.

Webmaster.
Vedligeholder alt på Foreningens hjemmeside, så den altid er opdateret.
Opretter og vedligeholder mailgruppe i bestyrelsen.