Bestyrelses suppleant Lene Frederiksen

Valgt i perioden 2021 - 2022

Deltager i alle bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret, ved eventuel afstemning.