Bestyrelses suppleant Lene Frederiksen

Valgt i perioden 2020 - 2021

Deltager i alle bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret, ved eventuel afstemning.