Bestyrelsesmedlem Christian Dencker

Valgt for perioden 2020 - 2022

Konstitueret til følgende opgaver:

Kælderlokale:
Sørger for alle indkøb i forbindelse med kælderlokalet.
Ansvarlig for at der er, det nødvendige værktøj, der benyttes i Foreningen.
Kælderlokalet altid er i pæn og ryddelig stand.

Foreningslokalet:
Foretager alle indkøb, i forbindelse med lokalet.
Ansvarlig for at lys, AV-udstyr, samt at borde og stole er i orden.
Udskiftning og vedligeholdelse, af diverse effekter der er i lokalet.
Administrator for lokalets fælles kalender, herunder godkendelse af booking.

Mødeleder ved bestyrelsesmøder.