Bestyrelsesmedlem Christian Dencker

Valgt for perioden 2022 - 2024

Konstitueret til følgende opgaver:

Næstformand

Kælderlokale:
Sørger for alle indkøb i forbindelse med kælderlokalet.
Ansvarlig for at der er, det nødvendige værktøj, der benyttes i Foreningen.
Kælderlokalet altid er i pæn og ryddelig stand.

Foreningslokalet:
Foretager alle indkøb, i forbindelse med lokalet.
Ansvarlig for at lys, AV-udstyr, samt at borde og stole er i orden.
Udskiftning og vedligeholdelse, af diverse effekter der er i lokalet.
Administrator for lokalets fælles kalender, herunder godkendelse af booking.

Nøgler og nøglebrikker.

Ansvar for udlevering og inddrivelse at nøgler og nøglebrikker.
Sørger for at alle kvitterer for det udleverede.

Opbevarer alle kvitteringerne, med kopi til sekretær

Mødeleder ved bestyrelsesmøder.

Vedligeholder foreningens forretningsorden.