Kasserer: Lone Bentzen

Valgt i perioden 2021 - 2023

Direkte valgt på generalforsamlingen, og er i samarbejde med formanden ansvarlig for Foreningens økonomi.
Varetager alle ind og udbetalinger i Foreningen.

Udarbejder årsregnskab og budget, i forbindelse med den årlige Generalforsamling.

Sørger for at Foreningens regnskab altid er tilgængeligt, for bestyrelsens medlemmer.

Udbetaler gevinster i ferielotteriet, som hovedregel senest 7 dage efter trækningen.

Ud over tæt samarbejde med Foreningen formand også et tæt sammenarbejde med Sekretær og Ferielotteri.