Bestyrelses suppleant Lene Frederiksen

Valgt i perioden 2022 - 2023

Deltager i alle bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret, ved eventuel afstemning.

Medhjælp ved diverse festudvalg samt reserve i Banko