Birgit Dencker

Valgt i perioden 2021 - 2023

Konstitueret til følgende opgaver:

Sekretær.

Skriver referat fra alle afholdte møder i Foreningen.

Indkalder til bestyrelsesmøder, og generalforsamling.
Dagsorden godkendes af formanden, inden offentliggørelse.

Vedligeholder forretningsorden.

Udvalgsformand for Banko

Varetager de nødvendige indkøb af gevinster.

Indkøb af forplejning til arrangementet.
Økonomisk ansvarlig overfor Foreningen, og det godkendte budget.

Har et aconto beløb, fastsat af bestyrelsen. (2500 kr.- jule banko dog 3000 kr.)
Sørger for den nødvendige hjælp i forbindelse med arrangement.

Der udarbejdes opslag på Facebook med oplysning på at der er Banko.
Opretter begivenhed hvor medlemmer kan tilmelde sig arrangementet.