• Christian Dencker

  Valgt som Bestyrelsesmedlem.
  Perioden 2020 til 2022
  Funktion:
  Næstformand.
  Lokaleudvalgsformand.
  Vedligeholder foreningens forretningsorden.
  medhjælp ved banko

 • Niels-Henning Ekstrand

  Valgt som Bestyrelsesmedlem.
  Perioden 2020 til 2022
  Funktion:
  Bar ansvarlig
  Ansvar for nøgle og nøglebrikker

 • Stig Dencker

  Valgt som Bestyrelsesmedlem.
  Perioden 2021 til 2023
  Funktion:
  Foreningens stamkort.
  Webmaster.
  Ferielotteri.
  IT programmer der anvendes i foreningen.
  Medhjælp lokale og banko

 • Torben Hvarregaard

  Valgt som Bestyrelsesmedlem.
  Perioden 2020 til 2022
  Funktion:
  Festlige arrangementer
  Ture og udflugter.

 • Lene Frederiksen

  Valgt som Suppleant.
  Perioden 2021 til 2022
  Medhjælp i festudvalg og reserve ved bankospil